Kontaktinformation

Organistionsinformation

PlusGiro: 36 03 13 - 1

Swish: 123 610 69 26

Organistionsnummer: 813200-1887

Postadress: c/o Forslind, Snövitsvägen 20, 176 70 JÄRFÄLLA

Epost:

Ansvarig utgivare

Ordförande: Fredrik Forslind

Medlemsbladet

Redaktör: Anita Lundgren

Hemsidan

Webmaster: Stefan Svennerby