Syfte

Järfälla Konstforum är en ideell förening bildad på privat initiativ för att stimulera och vidareutveckla kulturlivet i Järfälla.

Föreningen arrangerar och/eller medverkar i många av kommunens kulturaktiviteter, främst inom området konst och bild, samt arbetar också aktivt för att konst och kultur även i framtiden skall ha en framskjuten plats inom Järfälla kommun.

Historik

Järfälla konstforum grundades 1969. Medlemsbladet startade 1981.

Festligheter i samband med föreningens 35- och 40- årsjubileum har hållits.

Som en viktig händelse under senare år kan räknas att föreningen fick Görvälns Kulturpris 2005 på 30000 kr.

2008 startades hemsidan.

50-årsfirandet

Klicka på länken för att se filmen.