Välkommen till Järfälla Konstforums hemsida.

 

Rykande information från styrelsen!

Årsmötesprotokoll 2017

 Bifogat finns protokoll från årsmötet 2017.

För mer information klicka här!

Inlagd: 2017-04-16 Tas bort: 2017-05-31 Inlagt av: StefanS

Verksamhetsberättelsen för 2016

Bifogat finns verksamhetsberättelsen för Järfälla Konstforum för 2016.

För mer information klicka här!

Inlagd: 2017-04-16 Tas bort: 2017-05-31 Inlagt av: StefanS

Kalender 2016

Utställningar

Vårsalongen 2017
2017-05-13--2017-05-21

Sommar på Görväln
2017-06-06--2017-08-21

För mer information om utställningar klicka här

Inga övriga aktiviteter finns för närvarande!

Övrigt

Resor

Läs om kommade årets resa/or här!

Läs mer om resorna här!

Senast uppdaterade album i fotogalleriet är Årsmötet