Medlemskap

Som medlem i Järfälla Konstforum har Du tillgång till alla våra aktiviteter. Du får också 10% rabatt på inköp från utställningar som föreningen anordnar.

Som medlem får Du också föreningens medlemsblad. Det utkommer 6-7 gånger/år. Du deltar också i det årliga stora konstlotteriet.

Medlemsavgiften är 250 kr/år och 200 kr/år för familjemedlem. Ungdom(under 18 år) betalar 100 kr/år.

Medlemskap tecknat efter 1 sept gäller hela följande år. Dock äger dessa medlemmar inte rätt att deltaga i höstlotteriet,deltaga med verk i höstens utställningar eller deltaga i närvarolotteriet på julfesten. Önskar den nya medlemmen deltaga i dessa aktiviteter skall full medlemsavgift för det innevarande året också betalas.

Medlem blir Du genom att betala avgiften till föreningens plusgiro 36 03 13-1. Glöm inte att fylla i namn,adress,telefonnummer och ev. epostadress på talongen.

Du blir medlem när medlemsavgiften är betald.

Du kan även betala med swish: ( 123 610 69 26 ) men glöm inte att fylla namn och epost då.