Medlemskap

Som medlem i Järfälla Konstforum har Du tillgång till alla våra aktiviteter. Du får också 10% rabatt på inköp från utställningar som föreningen anordnar.

Som medlem får Du också föreningens medlemsblad. Det utkommer 6-7 gånger/år. Du deltar också i det årliga stora konstlotteriet.

Medlemsavgiften är 250 kr/år och 200 kr/år för familjemedlem. Ungdom(under 18 år) betalar 100 kr/år.

Medlemskap tecknat efter 1 sept gäller hela följande år. Dock äger dessa medlemmar inte rätt att deltaga i höstlotteriet,deltaga med verk i höstens utställningar eller deltaga i närvarolotteriet på julfesten. Önskar den nya medlemmen deltaga i dessa aktiviteter skall full medlemsavgift för det innevarande året också betalas.

Medlem blir Du genom att betala avgiften till föreningens plusgiro 36 03 13-1. Glöm inte att fylla i namn,adress,telefonnummer och ev. epostadress på talongen. Notera också om Du vill bli emedlem. Detta innebär att Du får epost med en länk till medlemsbladet när sådant kommit ut. Ett sådant mail skickas ca en vecka innan det kommer via den vanliga posten samt att bilderna i bladet är i färg.

Du kan också fylla i medlemsansökan här!