Mardilogga

Mardigruppen är en grupp inom Järfälla Konstforum som målar på tisdagsförmiddagar kl 8-12 i Jakobssalen i Jakobsberg. Deltagarna målar olja, akvarell eller tillämpar stundom andra tekniker som installationer och kollage. Gruppen arbetar utan lärare. Den som önskar kan få kamraternas synpunkter och hjälp. Gruppen diskuterar ofta aktuella målningar och utställningar. Social samvaro är ett viktigt inslag. Deltagarna gör ofta utflykter för att besöka utställningar.

Mardigruppen ställer ut sina verk vid en veckända, fredag - söndag, i mars varje år, i Jakobssalen.
Gruppen hette tidigare tisdagsgruppen, och den har funnits sedan 1995.
Aktiva gruppmedlemmar (apr 2022) är Kent Andersson, Kristina Winander, Wolfgang Dietrich, Karin Eriksson Olaison,  Inger Hofgren,

Mariana Lindström.


Hedersmedlemmar är Gunborg Arehorn, Elisabeth Carlsson, Ellinor Losell, Gunnel Nordgren och Märta Pettersson.
Ytterligare deltagare är välkomna.

Kontaktperson:Kent Andersson