fotogrploggaFotogruppen är en grupp inom Järfälla Konstforum som träffas ungefär en gång i månaden i föreningens lokaler. Gruppens mål är att medlemmarna ska bredda sin kunskap inom ämnet digital bild och utveckla sitt bildseende. Gruppen diskuterar fotografering i digitalform, datorprogram, fotoutrustning och ämnet bildkonst. Trivsel och social samvaro är viktiga inslag.
Ett tema ges till varje träff, över vilket deltagarna ska presentera bilder. Bilderna studeras gemensamt och alla är välkomna att komma med utvecklande och kreativ kritik. Gruppen har bestämt att de bästa bilderna på varje träff röstas fram, dessa bilder publiceras nedan.
En årlig utställning anordnas i Konstforums lokal i Jakobssalen.
Gruppen kan besöka museer och utställningar.
Även fotoutflykter görs. Fornborgen Gåseborg och den gamla miljön i Kyrkhamn har fotograferats, liksom fåglar vid Råstasjön och Fjärilshuset på Haga. Gruppen kan bjuda in inspiratörer. Naturfotografen Hans Strand har till exempel besökt Gamla skolan och visat sina bilder.

Vill du veta mer, kontakta gärna Marianne Kneczke