Octopuss

Efter att ha målat tillsammans i många år under ledning av Anita Kellström bildade vi en förening med namnet Octopuss våren 1994.

Gruppen bestod från början av åtta personer. Ursprungliga medlemmar som fortfarande är kvar är Linda Staudinger, Lena Fleck, Sonia Ellbin, Mai Pamp och Märtha Hoflin. Tillkommit har Anita Kellström, Inga-Lill Nilsson, Christina Nejdmyr och Margareta Wahlén.

Vi har haft utställning i Gamla skolan (en gång per år), i södra flygeln Görvälns slott, på Pyramidtorget och i den tillfälliga utställningslokalen i Jakobsbergs centrum och på Gallerie Plaisiren vid Hässelby slott.

Vi går på konstutställningar tillsammans och vid de viktiga fikapauserna diskuterar vi livligt allt ifrån konst till dagens aktuella brödrecept. Trivseln är mycket god.

Kontaktperson: Margareta Wahlén och Mai Pamp