Följande avgifter gäller för 2017:

ResursAvgift
Årsavgift vuxen 250 kr
Årsavgift familjemedlem 200 kr
Årsavgift ungdom(under 18 år) 100 kr
Ateljéhyra/mån 500 kr
Lokalhyra för utställare/vecka 600 kr
Deltagaravgift målargrupp/termin 300 kr