Konstnärsgruppen består av följande medlemmar:

[
NamnCVExempel på verk
Birgitta Vangbo  CV  Exempel på Birgitta Vangbos verk
Ulla Koistinen CV  Exempel på Ulla Koistinens verk
Ulla-Britt Wänström CV  Ulla-Britt Wänströms verk
Edita Rydhag CV  Exempel på Edita Rydhags verk
Torbjörn Svanström CV  Exempel på Torbjörns konst