Jag läste idag(20180121) att ultraviolett är årets färg(utsedd av färgföretaget Pantone)

Då känns det riktigt bra att färgen på JKF:s hemsida faktiskt är nästan det.