Viktigt information!

Vi har upptäckt att utskick av medlemsbladet ifrån hemsidan kan hamna i skräpkorgen.

Så har ni inte sett gårdagens utskick så titta där. Finns det i skräpkorgen så ändra inställningen så att mail ifrån den adressen inte betraktas som skräp.

Vi vet att hotmail adresser verkar hamna där men kanske andra också.

När jag ändå skickar ut detta vill jag återigen påpeka att vi har epostadresser till några av er som inte gäller längre.

Det är t.ex swipnet.se,tele2.se,comhem.se och några till. Vet ni med er att ni bytt epostadress ifrån någon sådan adress vore vi tacksamma om ni meddelade detta till kassören och/eller undertecknad.

Stefan Svennerby

Webmaster