Tyvärr var 2020 p.g.a. pandemin ett magert år vad gäller konstinköp i föreningen.

Inköpsgruppen har inte alls i lika stor utsträckning vågat sig ut på gallerier, konsthallar och utställningar för att möta konsten. De inköp som gjorts har varit alltför få för att kunna genomföra den sedvanliga utlottningen nu under våren vilket gör att vi kommer att skjuta på denna.

Vi hoppas kunna återkomma med ytterligare info framåt höstkanten.