Hej!

Föreningens kassör har tittat över vilka som hittills inte betalt medlemsavgift för året. Det var ett inte helt litet antal.

Så känner du på dig att du hör till dem som hamnat på denna lista så är det bäst att snarast betala så att man får fortsätta att vara med i föreningen.

Styrelsemedlemmarna har blivit tilldelade ett antal att ringa upp och påminna dem.

Vilket leder oss till den andra punkten nämligen kontaktuppgifter. Det visar sig när vi ska ringa medlemmar att man framförallt tagit bort sin fasta telefon och bara använder mobilen. Detta har man inte meddelat föreningen så vi får söka telefonnumret på nätet.

Det är också så att några medlemmar fortfarande har epostadresser från tele2,swipnet och comhem registrerade i vårt medlemsregister. Dessa fungerar ju inte längre så vi vill gärna ha era ny adresser.

ALLTSÅ: Ändrar ni kontaktuppgifter så hör av er med ändringarna till medlemsregistret( Per Sundström). Likaså om ni av någon anledning inte vill vara med längre.