På julfesten presenterades två förslag på resor under 2020.

Det första förslaget är en resa till Värmland enligt bifogade dokument:

Resan är tänkt att ske w19 eller 20.

Den andra resan är tänkt att gå till Kreta. Mer information finns på reseförtagets hemsida här:

Den resan är tänkt att ske i okt 2020.

Synpunkteroch frågor  på detta kan lämnas till

Erik Andersson(Kreta)

Per Sundström(Värmland).