JKF inbetalningskort

Fortfarande är det flera som inte betalt medlemsavgiften för 2019!!!

Insätts på föreningens plusgiro 360313-1 senast 20190430.