Ansökan om medlemskap i Järfälla Konstforum

För att ansöka om medlemskap i Järfälla Konstforum kan Du fylla i nedanstående formulär och skicka in detta.

Du är tvungen att fylla i alla fält som markeras som nödvändiga annars kommer Du att få ett felmeddelande. Typkoderna står för: FBM=Fullt Betalande medlem,Fam=familjemedlem,Ung=ungdom.

Bockar Du i E-medlemsblad betyder det att Du kommer att få epost med en bilaga när nytt medlemsblad finns tillgängligt. Kräver då att Du fyllt i epostadress också.