Den 16 jan 2019 träffades 24 medlemmar från Järfälla Konstforum för att få se mer av konsten som finns på Stockholms Centralstation(Cst) och även se den kungliga väntsalen.

Vi samlades vid rundeln i centralhallen där vi inväntade vår guide Kristina.

Vår guide började med att berätta om byggnaden i allmänhet. Den öppnades 1871 men inte i det utseende den har idag. Samtidigt invigdes sammanbindningsbana mellan norra och södra stationerna. Det som är centralhallen idag var då banhall och stationen var bara det som idag är entrédelen. Stationen har byggts om ett antal gånger under årens lopp.

Sedan berättade guiden om ett antal målningar på östra väggen. Det är 8 till antalet och de flesta av deltagarna hade aldrig lagt märke till dem förut. De är skapade av konstnärerna John Ericsson och Natan Johansson. Ingen vet vem som gjorde vad eftersom samtliga målningar är signerade av båda konstnärerna.

På västra väggen finns också ett antal väggmålningar av mycket yngre datum. De är resultatet av en skisstävling som arrangerades av Statens konstråd 1991.

Vi gick vidare ut i entréhallen där vi tittade på takmålningarna utförda av Filip Månsson ca 1910.

Sedan fortsatta vi till den Kungliga väntsalen i södra delen av stationshuset.

Vår guide fortsatte först att berätta om olika ombyggnader och visade olika ritningar för att sedan berätta om målningarna här inne och övriga fina saker som fanns där.

Väggklockan hade en egenn historia som hon berättade. Den verkar nämligen aldrig ha fungerat så när kung Gustav V skulle komma fick det stå en person i hallen och bevaka kungens ankomst för att då snabbt meddela sig med en annan person som satta klockan till rätt tid. När sedan kunden passerade jämförde han sin egen klocka med väggklockan och kunde konstater att den gick rätt.

Vill Ni läsa mer om Cst så gå in på denna länk:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_centralstation#Nya_stationshuset_och_sammanbindningsbanan_1871

Det finns också några bilder Konstforums hemsida(fotoalbumet)